FAQ

Faq

Ogólny

1. Czy mogę aplikować na więcej niż jedno stanowisko?
2. Jakie dokumenty należy przedstawić?
3. Ty czy Pan/Pani?
4. Co się stanie z moimi danymi osobowymi?
5. Kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi na moją aplikację?
6. Gdzie dokładnie znajduje się siedziba firmy?
7. W jaki sposób mogę poznać firmę?
8. Jakie są możliwości dokształcania?
9. Czy Faymonville Group organizuje również imprezy firmowe?
10. A jak wygląda kwestia urlopu firmowego w Faymonville Group?
11. Obecnie jestem jeszcze w szkole – na jakie stanowiska mogę aplikować?

Produkcja

Czy pracuje się w systemie zmianowym?

Biuro

Czy obowiązują zasady dotyczące ubioru?

Nauka zawodu i kształcenie w miejscu pracy

1. Czy mogę aplikować na więcej niż jedno stanowisko?
2. Jak mogę przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
3. Gdzie dokładnie znajduje się siedziba firmy?
4. Obecnie jestem jeszcze uczniem/uczennicą. Na jakie stanowiska mogę aplikować?
5. Kiedy jest właściwy czas na złożenie aplikacji?

Studenci i staże

1. Czy w Faymonville Group mogę też odbyć praktyki szkolne?
2. Jak mogę ubiegać się o staż dyplomowy?
3. Kiedy jest właściwy czas na złożenie aplikacji?