Pracownik działu utrzymania ruchu - elektromechanik

Jesteśmy jednym z największych producentów naczep do transportu ciężkiego i specjalistycznego na świecie. W związku z zakończoną ostatnio rozbudową, a także dalszymi planami rozwojowymi poszukujemy do naszego zakładu w Goleniowie kandydatów do pracy na następujące stanowiska:

Pracownik działu utrzymania ruchu - elektromechanik

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie bieżących napraw, usuwanie awarii oraz eliminowanie ich przyczyn
 • zapobieganie awariom poprzez działania prewencyjne
 • wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji
 • współpraca z zewnętrznymi firmami serwisującymi oraz innymi działami firmy

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku elektromechanika lub podobnym, najlepiej w firmie produkcyjnej
 • umiejętność czytania rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych
 • uprawnienia SEP do 1 kV
 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu elektrycznym i/lub mechanicznym
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do pracy w systemie 2 zmianowym
 • mile widziane uprawnienia na podesty ruchome/wózki widłowe

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie będącej światowym liderem w branży
 • konkurencyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia oraz umiejętności
 • benefity pozapłacowe (dofinansowania z Funduszu Socjalnego)
 • bardzo dobre warunki socjalne
 • eventy i imprezy okolicznościowe dla pracowników
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zdobycie nowych uprawnień

Informacje dodatkowe:

Prosimy o dodanie adnotacji jakiego stanowiska dotyczy składana aplikacja.

E-Mail:

W przypadku dodatkowych pytań możliwość kontaktu telefonicznego: 914321730

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO − informujemy, że:

Szanując Twoją prywatność i dbając o to abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, jak również w poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Faymonville Polska Sp. z o.o. siedzibą w Łozienicy (72-100), ul. Prosta 4, KRS nr 234607, zwana dalej: "Administratorem". Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób: listownie na podany wyżej adres lub telefonicznie.
 1. Jako Administrator Twoich danych będziemy przetwarzać Twoje dane zawarte w CV oraz innych przekazanych nam przez Ciebie dokumentach w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie jak również (o ile wyrazisz na to zgodę) również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1lit c RODO (w zakresie danych których podanie jest zgodnie z Kodeksem Pracy obowiązkowe) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie danych innych niż obowiązkowe, które będą zawarte w przekazanym nam CV na podstawie Twojej dobrowolnej decyzji).  
 1. Twoje dane będą przechowywane - przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko a w przypadku, gdy udzielisz nam zgody na przetwarzania danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – przez okres 12 miesięcy od końca roku w którym przekazałeś nam swoje dane lub do dnia wycofania przez Ciebie zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie ,przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu cofnięcia zgody.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a atak ze prawo do przenoszenia danych.
 3. W przypadku w którym będziesz uważał, iż Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 0-193 Warszawa
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Faymonville Polska Sp. z o.o. również  w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.

Czy to brzmi dla Ciebie interesująco?

Jeśli tak, czekamy na kontakt. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną

Faymonville Polska Sp. z o.o.
Łozienica, ul. Prosta 4
70-210 Goleniow
Poland
Faymonville Polska Sp. z o.o.
Share onLinkedIn